کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد. در صورتی که می خواهید کارت بازرگانی دریافت کنید توصیه میکنم پیش از اقدام این مقاله ثبت کوشا را مطالعه کنید.

کارت بازرگانی - ثبت کوشا

بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوط ، داشتن کارت بازرگانی برای کارهای زیر ضروری است:

 • ثبت سفارش و ترخیص کالا
 • واردات از مناطق آزاد
 • مبادرت به حق العملکاری در گمرک
 • صادرات هر نوع کالاهای مجاز

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 • یک برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( با امضای متقاضی کارت بازرگانی ) و اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکتها ( برای دریافت اظهار نامه و گواهی پلمپ به اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید ).
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
 • اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
 • اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
 • سه قطعه عکس 4×6 ( جدید ، تمام رخ ، ساده ).
 • ارائه اصل و کپی مدارک تحصیلی معتبر(دارندگان دیپلم و بالاتر)
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
 • متولدین سالهای 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 • متولدین سالهای 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 • متولدین سالهای 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 • داشتن حداقل سن 21 سال تمام
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی ( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه . ( ضمناً حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ( الف ) تایید شده باشد قابل قبول است .(ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد)

الف ) دارندگان مدرک دانشگاهی ( فوق دیپلم و بالاتر با ارائه اصل و یک نسخه کپی از مدرک تحصیلی معتبر ) و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند.

ب) معرفین از شهرستانها لازم است کپی صفحه دوم کارت بازرگانی خود را که امضای صاحب کارت در آن مشخص باشد را ارائه نمایند.

 • اصل سند مالکیت ششدانگ به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه یک سری كپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار
  در صورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل کار یک سری کپی از صفحات نوشته شده سند و همراه داشتن اصل سند، تصویر و اصل اجاره نامه برای برابر با اصل نمودن ضروری است . ضمناً اجاره نامه باید جهت دفتر کار تنظیم شده باشد. برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است.

تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .
تذکر 2 : هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
تذکر 3 : حضور متقاضی در كلیه مرحله پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است .
تذكر4 : برای هر واحد ملكی فقط یك كارت بازرگانی صادر می گردد.
تذكر5: حضور متقاضی در كلاس توجیهی كارت بازرگانی الزامی می باشد.

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

 • یک برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركت ها رسیده باشد ( با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره ) و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها ( برای دریافت اظهار نامه و گواهی پلمپ به اداره ثبت شركتها واقع در مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید .
  در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود: ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.در خصوص شرکتهای سهامی خاص و عام : ارائه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است.
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل كه از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
 • اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.
  یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و كلیه تغییرات شركت تا این تاریخ ، موضوع فعالیت شركت باید صادرات و واردات باشد.
 • اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن .
 • سه قطعه عكس 4×6 مدیرعامل ( جدید ، تمام رخ ، ساده )
 • ارائه اصل و کپی مدارک تحصیلی معتبر (دارندگان دیپلم و بالاتر)
 • اصل كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری كپی از پشت و روی آن .
  متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدرك فوق دیپلم و كمتر از آن با ارائه كپی مدرك تحصیلی نیاز به كارت پایان خدمت ندارند.
  متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه كپی مدرك لیسانس نیاز به كارت پایان خدمت ندارند.
  متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه كپی مدرك دكترا نیاز به كارت پایان خدمت ندارند.
 • داشتن حداقل سن 21 سال تمام .
 • اصل گواهی بانك مبنی بر تائید حساب جاری در استان تهران و تائید حسن اعتبار بانكی ( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضای رئیس شعبه . ( ضمناً حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیكه روی فرم ( الف ) تائید شده باشد قابل قبول است) . توجه: ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد
 • اصل سند مالكیت ششدانگ به آدرس دفتر مركزی جهت برابر با اصل نمودن بهمراه یک سری كپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل كار .
  – در صورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل كار یک سری كپی از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند، تصویر و اصل اجاره نامه برای برابر با اصل نمودن ضروری است . ضمناً اجاره نامه باید برای شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمی ) و جهت دفتر كار تنظیم شده باشد.
  – برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است.
 • اشخاص غیر ایرانی متقاضی كارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثنای بندهای 2و6و9 ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپی پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك می باشند.

تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند كارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذكر 2: هر شخص بیش از یك كارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
تذكر 3: حضور مدیرعامل در مراحل پذیرش مدارك و تحویل كارت الزامی است.
تذكر 4 : برای هر واحد ملكی فقط یك كارت بازرگانی صادر می گردد .
تذكر 5 : حضور مدیرعامل در كلاس توجیهی كارت بازرگانی الزامی است.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگان علاوه بر کارهایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده است که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. در واقع، بر اساس قانون، موارد معافیت از داشتن این کارت عبارت است از:

 • شرکت تعاونی مرزنشینان
 • ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند
 • کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.