زمانی که دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی به منظور راه اندازی کسب و کاری با یکدیگر اجماع می کنند در واقع، یک شرکت را تشکیل می دهند به عبارت دیگر، شرکت به یک قراردادی تجاری گفته می شود که در چارچوب قانون، بین شخصیت های حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد. ثبت شرکت مانند هر امور ثبتی دیگری، به انجام مراحل اداری و ارائه مدارک نیازمند است در ادامه با مقاله ثبت کوشا همراه باشید تا اطلاعات جامعی را در این خصوص کسب کنید.

ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکت :

 • تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت جدید
 • ارسال کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا یا (سهامداران ) و اعضاء هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرسین (سهامی خاص)
 • شماره موبایل تمامی اعضاء هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرسین(سهامی خاص) ثبت شده به نام شخص
 • آدرس و کدپستی شرکا یا (سهامدارن) و هیئت مدیره
 • آدرس و کد پستی حقیقی که بعد از طی مراحل ثبت و انجام آگهی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت تنظیم گردد.

انواع ثبت شرکت :

 • شرکت یا مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل با 2 شریک قابلیت ثبت دارد. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است.

 • شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا 3 نفر سهامدار و هیئت مدیره و 2 نفر بازرس می باشد. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. اعتبار هیئت مدیره شرکت سهامی خاص 2 سال و بازرسین 1 سال مالی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند (یعنی در کل حداقل 3 عضو و 2 بازرس برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز می باشد).

 • شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود برسند.

عموما برای ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است. اعضای شرکت دانش بنیان می بایست بدین گونه چیده شوند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا  عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت 15 سال می باشد.

اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

 • شرکت تضامنی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

 • شرکت مختلط غیرسهامی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 1 یا چند نفر شریک ضامن و 1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

 • شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود

 • شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که با اهداف  هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل 7 نفر با تابغیت ایرانی باید حضور داشته باشد.

 • شرکت سهامی عام

به منظور انجام پروژه های بزرگ و پر هزینه و بطور کلی، جهت رونق اقتصادی ملی به سرمایه گذاری کلان و همکاری همزمان چند شرکت نیاز می باشد که در این شرایط، شرکت ها و سرمایه گذاران اقدام به تشکیل شرکت سهامی عام می نمایند.

شرکت سهامی عام از حداقل ۵ عضو تشکیل شده که می بایست در ۲۰ درصد از سرمایه اولیه شرکت سهیم باشند. همچنین، حداقل ۳۵ درصد از سرمایه باید توسط این افراد به حساب بانکی شرکت واریز شده و ما بقی آن از طریق فروش سهام به مردم عادی در قالب اوراق بهادار، تامین گردد. به همین دلیل است که انتقال سهام در شرکت های سهامی عام نسبت به خاص آسان تر است.

حداقل سرمایه لازم برای تاسیس چنین شرکتی، پنج میلیون ریال بوده و هر زمان که این مبلغ کاهش یافت، برای جلوگیری از انحلال شرکت، می بایست سهامداران آن را به میزان حداقلی برسانند. جالب است بدانید که در این نوع ثبت شرکت، تشکیل مجمع عمومی موسس اجباری و انتشار اوراق قرضه امکان پذیر می باشد.

 • موسسه غیر تجاری

در صورتی که چند نفر به قصد انجام یک فعالیت غیر تجاری مانند فعالیت های خدماتی، علمی و ادبی، شرکتی را تاسیس نمایند، باید آن را با عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت برسانند. موسسات غیر تجاری پس از تبدیل شدن به شخصیتی حقوقی، می توانند با عناوینی مانند کانون، انجمن، بنگاه و هر عنوان غیر دولتی دیگری تشکیل شوند.

ثبت شرکت

بطور کلی، موسسات غیر تجاری به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

 1. دسته اول: موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند که هدفشان دریافت سود مالی و تقسیم آن بین اعضای موسسه نمی باشد. احزاب سیاسی، موسسات خیریه و انجمن های تخصصی از جمله موسسات غیر تجاری این دسته محسوب می شوند.
 2. دسته دوم: هدف این نوع موسسات غیر تجاری، کسب سود مالی و تقسیم آن بین اعضای موسسه یا افراد دیگر می باشد. تعداد شرکای این نوع موسسات حداقل دو نفر بوده و میزان سرمایه آن کاملا اختیاری است. کانون ها و انجمن های فنی و حقوقی جزو این دسته از موسسات غیر تجاری به حساب می آیند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری

 • کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت موسسه توسط وکیل صورت پذیرد.