ر صورتی که در تهران زندگی می کنید و قصد ثبت شرکت در بهترین موسسه امور ثبتی را دارید ، پیشنهاد می دهیم در ادامه این مطلب با ما همراه باشید. در ادامه درباره ثبت شرکت در تهران اطلاعات فوق العاده ای ارائه می دهیم.

ثبت شرکت در تهران - ثبت کوشا

ثبت شرکت در تهران هر آنچه که باید بدانید :

ثبت شرکت در تهران که بزرگ ترین شهر و پایتخت ایران است می تواند موقعیت بسیار خوبی برای تجارت و کسب و کار باشد.
این بزرگی و موقعیت ویژه ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و جغرافیایی و تمرکز امکانات در آن باعث شده است تا بسیاری از افراد برای کار و… به تهران مهاجرت نمایند به طوری که امروزه این شهر ، یازدهمین شهر پرجمعیت جهان به شمار می آید.
امروزه ، شرکت ها که خود دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشند ، برای تولید و استفاده از منابع طبیعی و صنعتی و حمل و نقل و تاسیس موسسات بزرگ تولیدی و صنعتی که سرمایه های کلان و اجتماع کارگران را ایجاب می نماید ، پا به عرصه ی تجاری گذاشته و نفوذ بسیاری در سیاست اقتصادی پیدا کرده اند.

طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری بر 7 قسم است :

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

مراجع ثبتی  تهران

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن ، وظیفه ثبت شرکت ها و تغییرات شرکت ها را در این استان به عهده دارد. این مراجع ثبتی عبارت است از :

 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به موجب مواد 6 و 11 و 12 قانون تجارت ، دفاتر تجاری را امضاء و پلمپ می نماید. نهایت این که دفاتر تجاری آن دسته از تجار حقیقی که در تهران تجارتخانه دارند یا شرکت هایی که مرکز اصلی آن ها در این شهر واقع است ، در اداره نامبرده امضاء و پلمپ می شوند. شرکت های خارجی نیز که در کشور اصلی ، شرکت قانونی شناخته شده اند و در ایران به وسیله شعبه خود فعالیت تجاری می کنند ، امضاء دفاتر تجاری آن ها و پلمپ این دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام می شود. شرکت های ایرانی که مرکز اصلی آن ها در شهرستان ها است و نیز تجار حقیقی که در آن شهرستان ها تجارتخانه دارند ، دفاتر خود را در اداره ثبت محل به امضاء پلمپ آن اداره می رسانند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران :

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • گواهی واریز حداقل 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص
 • عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد
 • داشتن حساب کاربری ثنا
 • داشتن شماره موبایل به نام

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در تهران:

 • حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس
 • حداقل سرمایه 1.000.000 ریال
 • حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران :

 • وجود حداقل 2 نفرعضو
 • 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
 • تعهد یا پرداخت کل سرمایه توسط مدیرعامل

مراحل ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری شرکت سهامی خاص در تهران

 1. تکمیل فرم درخواستی ثبت و ارسال کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا
 2.  ثبت نام حساب کاربری ثنا برای افرادی که حساب کاربری ندارند
 3. به نام کردن شماره موبایل برای تمامی اعضا
 4.  اعلام درخواست ثبت شرکت  در تهران با مراجعه به سامانه ی اینترنتی http://sherkat.ssaa.ir
 5. تکمیل اطلاعات درخواستی سامانه در قسمت پذیرش
 6.  با طی کردن این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند .
 7.  بعد از تایید نام توسط کارشناس باید اقدام به افتتاح حساب بانکی به مبلغ 35 درصد تعهدی نسبت به مبلغ سرمایه شرکت گردد
 8. امضا اوراق ثبتی از جمله : اساسنامه / اظهارنامه / صورتجلسه مجمع / صورتجلسه هیئت مدیره توسط کلیه اعضا
 9. ارسال اوراق امضا شده به اداره ثبت شرکتها
 10. تایید اطلاعات ارسالی به اداره توسط کارشناس و امضا مدیر اداره و دریافت پیش نویس آگهی
 11. دریافت اصل آگهی
 12. پرداخت هزینه آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران .

مراحل ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری شرکت با مسئولیت محدود در تهران

 1. تکمیل فرم درخواستی ثبت و ارسال کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا
 2.  ثبت نام حساب کاربری ثنا برای افرادی که حساب کاربری ندارند
 3.  به نام کردن شماره موبایل برای تمامی اعضا
 4.  اعلام درخواست ثبت شرکت با مراجعه به سامانه ی اینترنتی http://sherkat.ssaa.ir
 5. تکمیل اطلاعات درخواستی سامانه در قسمت پذیرش
 6.  با طی کردن این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند .
 7. امضا اوراق ثبتی از جمله : اساسنامه / شرکتنامه / تقاضانامه / صورت جلسه مجمع/ صورتجلسه هیئت مدیره توسط کلیه اعضا
 8. ارسال اوراق امضا شده به اداره ثبت شرکتها
 9. تایید اطلاعات ارسالی به اداره توسط کارشناس و امضا مدیر اداره و دریافت پیش نویس آگهی
 10. دریافت اصل آگهی از اتاق بازرگانی
 11. پرداخت هزینه آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
 12. پرداخت هزینه آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
 13. ثبت نام تشکیل پرونده مالیاتی
 14. پرداخت هزینه دفاتر پلمپ مالیاتی
 15. اقدام به اخذ مدارک ثبتی از اتاق بازرگانی