شرکت های تجاری یا موسسات غیرتجاری در هر زمینه تخصصی که فعالیت می کنند ، بعد از ثبت شرکت بنا بر شرایط اضطراری (دریافت کداقتصادی، ارائه لیست بیمه ) یا به صورت اختیاری نیازمند تغییر آدرس شرکت هستند. در صورت انجام هرگونه ثبت تغییرات شرکت از جمله تغییر لوکیشن باید مراتب آن را به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهید و تغییرات خود را ثبت نماید و اطلاعات پایه خود را بروز رسانی نمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب از ثبت کوشا ، با ما همراه باشید.

تغییر آدرس شرکت

در بند 3 اساسنامه ، آدرس اولیه شرکت ذکر و ثبت می شود ؛ اما همانطور که می دانیم تغییر آدرس شرکت ، تغییر مرسومی است که شرکت ها با دلایلی نظیر مکان اجاره ای ، کمبود فضا یا سایر دلایل شخصی ، اقدام به نقل مکان می کنند. طبق قوانین تجاری این تغییر اقامت ، باید در اولین فرصت به اطلاع سازمان ثبت شرکت برسد و صورت جلسه ای با توجه به مفاد اساسنامه به این منظور تنظیم گردد.

مدارک مورد نیاز برای تغییر آدرس شرکت

 • ارائه اساسنامه شرکت
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضاء
 • کد پستی محل جدید
 • ارائه کپی مدارک ثبتی شرکت
 • شماره تماس به نام شخص مدیرعامل

مراحل تغییر آدرس شرکت

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده یا صورت جلسه هیئت مدیره ؛ این جلسه از تمام یا اکثریت شرکا تشکیل می شود.
 2. براساس اساسنامه و تشریفات ، شرکا یا سهامدران به مجمع دعوت می گردند.
 3. امضا ذیل صورتجلسه توسط شرکا یا سهامدران و پذیرش آن در سامانه اداره ثبت شرکت ها است.
 4. دریافت پیش آگهی تغییر آدرس الزامی است.
 5. مراجعه به سازمان اداره ثبت شرکت ها و دریافت اصل گواهی تغییر آدرس شرکت
 6. پرداخت به روزنامه رسمی

نحوه تغییر آدرس شرکت در سامانه

 • تغییر آدرس شرکت در همان واحد ثبتی :

تغییر مکانی در همان واحد ثبتی شرکت زمانی قابل اجرا است که کدپستی جدید یا محل شرکت در همان واحد ثبتی اولیه شرکت قرار داشته باشد.

 • تغییر آدرس شرکت از واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر :

گاهی تغییر آدرس از یک شهر به شهر دیگر است، این نوع تغییرات در واقع دگرگونی در واحد ثبتی است و شماره ثبت شرکت بعد از انتقال پرونده ثبتی به واحد ثبتی جدید تغییر می نماید.

تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

صاحبان شرکت با مسئولیت محدود می توانند در چارچوب اختیارات اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به تغییرات ذیل اقدام کنند :

 • تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود
 • افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
 • تغییر موضوع شرکت و یا افزودن مواردی به موضوع
 • نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
 • تغییر عنوان شرکت
 • کاهش سرمایه شرکت یا خروج شریک
 • تغییرات و اصلاح مفاد اساسنامه
 • افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
 • کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک

 مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه.
 • هنگامی که مجمع با اکثریت تشکیل شود ، لازم است تشریفات دعوت شرکاء بر وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 • مطابق با ماده ۱۰۹ قانون تجارت ، اگر تعداد شرکاء ۱۲نفر یا بیشتر باشند ، هیات نظار انتخاب می شوند و اسامی اعضاء هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می شود ؛ شرکا باید صورتجلسه را امضاء نمایند.
 • صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط شرکاء یا وکیل رسمی شرکت تحویل اداره ثبت شرکت‌ ها می گردد و باید نسبت به ثبت آن اقدام نمایند و بعد از پرداخت هزینه های قانونی زیر ثبت دفتر را امضا کنند.

نمونه صورتجلسه تغییرات آدرس در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ثبت کوشا………………شماره ثبت ………… و شناسه ملی…………… سرمایه …………………………. ریال در تاریخ ……………….. ساعت ………………….. جلسه هیات مدیره شرکت با محل شرکت از آدرس قبلی ……………… کد پستی: ……………… انتقال یافته است.

آقای/خانم ……….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیر عامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می گردد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره ……….

در رابطه با صورتجلسه باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

 1. صورت جلسه ارسالی جدید باید توسط کلیه منصب داران مهر وامضا شود.
 2. سه فتوکپی از صورت جلسه ی امضا شده توسط کلیه سهامداران.
 3. چنانچه تغییر آدرس شرکت ، تنها محدود به یک خیابان باشد ؛ تهیه یک صورت جلسه تغییر آدرس کفایت می نماید.
 4. تشکیل جلسه و دعوت اعضا باید مطابق قانون تجارت و موازین اخلاقی و رعایت احترام و تشریفات باشد.
 5. قید نام ، نام خانوادگی ، مقدار سهام و امضای هر سهامداری در صورت جلسه الزامی است.
 6. چنانچه اعضای شرکت بیش از حد باشند ، هیئت نظارت ۳نفره ای توسط خودشان تاسیس شود.
 7. تک به تک صفحات صورت جلسه تبیین شده باید امضا شود.
 8. چنانچه هیأت مدیره ، مسئول تغییر آدرس در شرکت باشد ، باید صورت جلسه جدید را تهیه کرده و نهایتا تا ۳روز پس از آن به سازمان ثبت شرکت ها تحویل داده شود ؛ درج بار کدپستی در سیستم نیز باید ثبت گردد.

در پایان لازم به ذکر است چنانچه نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید ، می توانید از طریق راه های ارتباط با ما، با ثبت کوشا در تماس باشید و از مشاوره تخصصی رایگان کارشناسان بهره مند شوید.