یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تصمیمات و تغییرات شرکت ، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد، در این مقاله با ثبت کوشا همراه باشید تا اطلاعات مفیدی را کسب کنید.

تغییرات شرکت - ثبت کوشا

به موجب ماده 200 قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:

 • تغییر اساسنامه از قبیل موضوع /آدرس/ نام /سرمایه/….
 • تمدید یا تغییر اعضاء هیئت مدیره / بازرسین
 • انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد
 • ورود و خروج شرکا یا سهامداران/ افزایش یا کاهش میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام.

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره

انواع تغییرات شرکت

 • تغییرآدرس
 • تغییر موضوع فعالیت
 • الحاق به موضوع فعالیت
 • تغییر نام
 • افزایش سرمایه
 • کاهش سرمایه
 • ورود شریک یا سهام دار جدید
 • خروج شریک یا سهام دار
 • نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره
 • انتخاب بازرسین ( سهامی خاص )
 • تصویب تراز نامه و سود و زیان سال مالی ( سهامی خاص )
 • اصلاح ماده اساسنامه
 • انحلال شرکت
 • تاسیس / انحلال شعبه
 • پرداخت سرمایه تعهدی
 • تبدیل نوع سهام
 • تغییر یا تمدید مدیر تصفیه

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

تکمیل فرم درخواست تغییرات طبق آخرین اطلاعات ثبتی در روزنامه ( قبل از تغییرات ) و تغییرات درخواستی جدید ( بعد از تغییرات )

کپی روزنامه تاسیس و آخرین تغييرات شرکت و هیئت مدیره

کپی اساسنامه شرکت در صورت لزوم

کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا

مراحل ثبت تغییرات شرکت

 • به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغييرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
 • تنظیم صورت جلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط اعضاء مشخص شده مندرج در ذیل صورت جلسات
 • مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
 • بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
 • ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
 • مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغييرات
 • صدور آگهی
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی