صاحبان شرکت ها و موسسه های تجاری و غیر تجاری که قصد الحاق به موضوع فعالیت شرکت یا تغییر موضوع شرکت را دارند نیازمند رعایت قوانین و مقررات این پروسه هستند. در ادامه این مقاله از ثبت کوشا در خصوص این قوانین اطلاعات مفیدی بیان کرده ایم ؛ لذا شما را به خواندن ادامه مطلب دعوت می کنیم.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت

الحاق به موضوع فعالیت شرکت چیست؟

موضوع فعالیت شرکت، مشخص کننده هدف فعالیت شرکت است و تغییر موضوع آن ، این هدف را تغییر می دهد.

برای الحاق به موضوع شرکت یا افزودن موضوعی جدید به موضوعات سابق ، ابتدا باید مجوزی بودن یا نبودن درخواست را بررسی کرد. پس از آن ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود ، با حصور تمام یا اکثریت سهامداران یا شرکا ، جلسه ای تشکیل می دهند. لازم است صورتجلسه الحاق به موضوع فعالیت به عنوان ثبت تغییرات شرکت در سامانه اداره آگهی و روزنامه رسمی درج گردد.

نکاتی درباره الحاق به موضوع فعالیت شرکت

 • موضوع فعالیت شرکت نشان از هدف فعالیت آن دارد. این موضوع شامل فعالیت کلیه شرکت ها اعم از تجاری و غیر تجاری است. در صورتی که شما نیز قصد تغییر موضوع شرکت را دارید ، باید قوانین این پروسه را رعایت کنید. در ادامه با این قوانین بیشتر آشنا شوید.
 • تغییر موضوع شرکت ، پس از انتخاب بدون هیچ تغییر و صریحا در اساسنامه ذکر می شود ؛ بدین ترتیب اختیارات مسئولین شرکت صریحا مشخص می شود.
 • اضافه کردن موضوع در اساسنامه سبب جلوگیری از سودجویی می شود. بدین ترتیب در صورتی که هیئت مدیریه قصد اختلال در روند طبیعی شرکت داشته باشد ، با ذکر موضوع در اساسنامه ، نمی تواند منابع شرکت را در امور غیر مربوط هدر دهد.
 • در مواقعی مطابق با تصمیمات اعضای هیئت مدیره نیازمند تغییر موضوع شرکت هستیم. در این باره باید گفت که برای شرکت ها و موسسات هنگام ثبت شرکت ، رکن اساسی به نام موضوع فعالیت شرکت وجود دارد. الحاق به موضوع فعالیت شرکت ، نوعی معرف عملکرد شرکت ، خدمات و فعالیت های آن است. به عبارتی دیگر موضوع فعالیت شرکت ، حدود فعالیت و هدف آن را مشخص می کند. این هدف با توجه به نظر شرکا تعیین شده است.

مراحل ثبت تغییر موضوع فعالیت شرکت

برای ثبت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص و یا تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود ، حدود 10 روز زمان نیاز داریم. مراحل الحاق به موضوع فعالیت های شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود ، کمی با یکدیگر متفاوت هستند. اما زمان ذکر شده ، صرف اخذ آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت ها می شود. برای الحاق به موضوع فعالیتی شرکت ، یک مرجعی که در مجمع صلاحیت دارد ، باید صورت جلسه برای تغییر موضوع تنظیم نماید

مدارک لازم برای الحاق به موضوع فعالیت شرکت

 1. مجوز اضافه موضوعات در صورتی که نیاز به مجوز داشته باشند
 2. یک نسخه از آگهی تاسیس
 3. یک نسخه از روزنامه رسمی
 4. کپی آخرین تغییرات (در صورت وجود)
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء شرکت ( هیئت مدیره، بازرسین و سهامداران )
 6. شماره تماس ثبت شده به نام مدیرعامل

مراحل تغییر موضوع یا الحاق به موضوع فعالیت شرکت

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه مبنی بر الحاق به موضوع
 2. قید میزان سهم الشرکه هریک از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود
 3. تهیه لیست سهامداران حاضر در مجمع فوق العاده در شرکت سهامی خاص
 4. ثبت تغییرات در سامانه اداره ثبت
 5. تایید نهایی موضوع و صدور پیش آگهی تغییرات
 6. دریافت اصل گواهی آگهی از اداره ثبت شرکتها
 7. دریافت روزنامه رسمی

قوانین تغییر موضوع فعالیت شرکت

 1. توجه داشته باشید که گاهی برای الحاق بندی موضوعات شرکت ، نیازمند دریافت مجوز هستیم. لذا قبل از الحاق بندی موضوع شرکت در صورت دریافت مجوز ، اقدامات لازم را انجام دهید.
 2. در نظر داشته باشید که موضوع جدیدی که برای فعالیت خود انتخاب کرده اید نباید از موضوعات غیرقانونی یا غیر متعارف با قوانین تجارت ایران باشد.
 3. در صورتی که این نکات را رعایت نکنید ، امکان بت الحاق موضوع فعالیت شرکت وجود ندارد.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت

تغییرات الحاق به موضوع فعالیت شرکت

قبل از ثبت شرکت متقاضی برای هر نوع شرکتی که بخواهد به ثبت برساند باید برای موضوع فعالیتی که درنظرگرفته است ، مجوز مربوط به موضوع فعالیت مورد نظر را ( در صورت نیاز ) از ارگان مربوطه دریافت نماید.

در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارند و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت است از عبارت “در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم” استفاده گردد.
طبق بند 2 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، موضوع شرکت می بایستی صریح باشد ؛ لذا مراجع ثبت شرکت ها از عناوین کلی مانند هرگونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری می کنند. بر اساس ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ، چنانچه دستگاه های اجرایی ، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند باید ، نوع مجوز وفعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکوراعلام نمایند و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی وحقوقی به اخذ مجوز ممنوع است.

موضوع فعالیت شرکت به سه دسته کلی تقسیم می گردد:

 • موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز نیست.
 • موضوعاتی که قبل از ثبت شدن نیاز به اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح را ندارند.
  تاسیس شرکتی با موضوع فعالیت صرافی، نیازمند این میباشد که قبل از ثبت شدن شرکت، از بانک مرکزی مجوزهای لازم را اخذ نمایند.
 • موضوعاتی که به کلی قابلیت ثبت شدن را ندارند.
  موضوعات حکومتی و قانونگذاری

در پایان لازم به ذکر است چنانچه نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید، می توانید از طریق راه های ارتباط با ما، با ثبت کوشا در تماس باشید و از مشاوره تخصصی رایگان کارشناسان بهره مند شوید.